Världshistorien

Efter istidens nedsmältning fanns de stora djuren inte längre kvar. Människorna spred sig över världen. Befolkningen ökade från några hundratusen till flera miljoner. I början levde människorna främst som jägare. Men efter istiden började vissa stammar börja bli bofasta och odla jorden. De skapade samhällen och levde som bönder. De tidigare vandrande stammarna blev bofasta. De byggde byar och så smånginom städer. I Europa var det fortfarande stenålder. Men i Norra Afrika och Mellanöstern fanns det redan högt utvecklade civilisationer.

Den första stora högkulturen var Mesopotamien. Det var egentligen inte ett land. Snarare flera små kungariken och självstyrande städer. Några av dem var Ur och Uruk.

I Mesopotamien hade man redan lärt sig smida metall för över fem tusen år sedan. De uppfann det första skriftspråket – Kilskriften som de använde på stora lertavlor. De byggde stora städer och majestätiska tempel.

En annan kultur som växte fram var Egypten i norra Afrika. Här byggde man majestätiska palats och pyramider. I den annars så torra Sahara-öknen var det just vid floderna som den bördiga marken kunde odlas. Egyptiernas kung kallades för faraoner. När de dog lät man mumifiera dem och stänga in dem i kistor som kallades för sarkofager. Man torkade ut köttet, plockade ut inälvorna och smorde in kroppen med örter och oljor för att den skulle bevaras. Sedan virade man in kroppen i bandage och begravde den i de vackert utsmyckade kistorna.

Egypten omkring år 2000 f.kr

En egyptisk stad med ett tempel.

Egyptiska väggmålningar.

Egypternas skrift kallades för hieroglyfer.

Den berömda sfinxen, som tappade näsan efter tusentals år av slitage.

Med tiden splittrades Mesopotamien i olika riken och spred sin kultur. Några av dessa riken var det Assyriska Imperiet som expanderade runt år 2000 f.kr.

En assyrisk stad.

Assyrisk kung

British Museum Nineveh Assyrian Relief Sculpture Wall Panels

Assyriska väggmålningar.

Krigen fortsatte och både Egypten och Assyrien expanderade. Enligt den bibliska berättelsen ska ett folk ha arbetat som slavar i Egypten ungefär år 1200 f.kr. Det var judarna. Detta var när Egyptens rike var som störst och mäktigast. En av judarna hette Moses och han övertalade Farao Ramses den II skulle frige judarna. Judarna började vandra i öknen mot Kaanans land. Det som idag heter Israel. Enligt deras tro är Israel judarnas land som Gud har givit dem. Judarna skiljde sig från andra folk på den tiden, i och med att de bara trodde på en enda Gud. De bosatte sig i Kaanan för lite mer än 3000 år sedan.

Omkring år 1000 f.kr grundade kung David ett mäktigt kungarike. Det kallades för Kungariket Israel. Nu var det judiska riket på toppen av sin makt.

Jerusalem

För ungefär 3000 år sedan började bronsåldern övergå i Järnåldern. Fler och fler kulturer lärde sig smida järn, betydligt billigare och mer stabilt än brons. Ett nytt kungarike i Mesopotamien växte fram – Babylonien. Babyloniens huvudstad hette Babylon och det var den rikaste och vackraste staden i hela världen. Det babyloniska imperiet bredde ut sig.

Babyloniens huvudstad, Babylon, med sin karaktäristiska blå stadsport.

På 500-talet f.kr intogs Israels huvudstad Jerusalem av Babylonierna. Detta kallades den Babyloniska Fångenskapen och många judar fördrevs från sina hem.

En annan plats som kom att spela en viktig roll i historien var Grekland. Drygt 1000 år f.kr började ön Kreta ge upphov till den Minoiska kulturen. Och på det grekiska fastlandet växte Mykene-kulturen fram. Grekerna dyrkade Gudarna på berget Olympen – Zeus, som var åskans Gud och gudarnas kung och hans fru Hera. Även Poseidon, havets gud, var populär.

Grekland var inte ett land utan bestod av flera självstyrande städer – så kallade stadsstater. Men de betraktade sig ändå som samma folk, på grund av sin gemensamma kultur och religion och sitt gemensamma språk. Här blomstrade kärleken för matematik, vetenskap och kultur. Och sist men inte minst – Demokratin. I Aten, Greklands nuvarande huvudstad, började demokratin växa fram på 500-talet f.kr. Alla män som var medborgare hade en röst var. Men kvinnor, slavar och utlänningar fick inte rösta. Den grekiska kvinnan skulle hålla sig innanför hemmets väggar.

Grekiska Gudar.

Det grekiska templet Parthenon i Athen.

År 480 f.kr hotades Grekland av ett nytt rike – Det Persiska Imperiet. När Persiens kung Xerxes II hotade att invadera Grekland, var där en stadsstat som valde att göra motstånd – Sparta. Till skillnad från Aten fanns det ingen demokrati i Sparta. Det var en strikt militärdiktatur. Även om kvinnan hade en friare ställning jämfört med i övriga Grekland, så var det spartanska livet tufft. Spartanerna var världshistoriens hårdaste krigare. Vid sju års ålder slets alla spartanska pojkar från sina hem och tvingades träna till soldater. De bestraffades med prygel och blev slagna för att lära sig att inte känna smärta. Spartanerna växte upp för att bli mördarmaskiner. De spartanska soldaterna var mästare på sina sköldmurar som gjorde dem nästintill ogenomträngliga.

Det persiska imperiet.

Persisk väggmålning.

År 480 f.kr, gick Spartas kung – Leonidas ut i krig mot perserna i slaget om Thermophyle. Legenden säger att Leonidas enbart hade 300 soldater. Den persiska armén hade tiotusentals soldater. Ändå lyckades de hålla tillbaka den persiska armén i flera dagar. Sanningen är dock att kung Leonidas inte var riktigt så ensam som legenden säger. I själva verket hade han tusentals soldater. Även om Leonidas och hans soldater blev dödade av den persiska armén, lyckades de ändå hålla tillbaka perserna tillräckligt länge för att Aten och övriga Grekland skulle hinna mobilisera alla sina arméer och besegra Persien.

Persiens kung – Xerxes II. På sin tron i Persiens huvudstad Persepolis.

Spartanska hopliter mot persiska soldater.

Grekiska soldater avbildade på en grekisk vas.

När perserna hade besegrats blomstrade Greklands ekonomi och kultur. Filosofer från Aten som till exempel Aristoteles, Sokrates och Platon revolutionerade vetenskapen och filosofin. Kulturen blomstrade. Grekerna uppfann bland annat teatern. Men allting fick ett slut. På 300-talet f.kr bröt ett krig ut mellan Greklands två starkaste stater – Aten och Sparta. Grekerna krigade nu mot varandra. Men en man skulle få stopp på eländet. Han hette Alexander den Store och var kung över ett litet land i norra Grekland som hette Makedonien. År 336 f.kr blev han kung över Makedonien vid bara 19 års ålder. Med tiden började hans nya armé erövra större och större områden. Till sist lyckades han erövra hela Grekland. Efter det siktade han österut – mot Egypten. Han erövrade Egypten och grundade staden Alexandria där. Sedan kom den stora utmaningen – att erövra hela det persiska imperiet. Och det lyckades han med. Persiens kung Darius besegrades och Persepolis erövrades. Hela Persien, Egypten och Grekland låg nu under Makedoniskt styre.

Alexander den Stores rike.

Vad hade då hänt österut? Jo, i det som idag kallas för Kina, hade ett stort kungarike fram. Det låg i östra Kina. Kinas först kejsare, Qin Shi Hunagdi erövrade alla de kinesiska kungarikena och lät bygga den kinesiska muren på 200-talet f.kr. Den kinesiska muren sträcker sig hundratals mil och är den längsta muren i hela världen.

Kinesiska muren.

Kejsare Qin Shi Hunagdi.

Qin Shi Hunagdi lade grunden för den så kallade Qin-dynastin i Kina, som kännetecknades av militär och kulturell expansion.

Den förbjudna staden, fick enbart kejsaren och hans närmsta tjänstemän och anhöriga besöka.

I det forntida Indien hade länge en tropisk kultur växt fram. I Indien fanns en stor stad som hette Dwarka, vars gigantiska tempen finns kvar än idag.

I Indien trodde man på tusentals olika gudar. Religionen kallas för hinduismen. Den religionen går till stor del ut på meditation, yoga och att finna sitt inre lugn och överge sina innersta begär.

För att återgå till Europa. Efter att Alexander den Stores imperium föll och delades upp i mindre riken, började dessa riken gå i krig mot varandra. Den grekiska kulturen föll i glömska. Men den hade lämnat ett arv efter sig. På den halvö som idag kallas Italien, levde romarna i ett litet område runt staden Rom. Romarna talade latin och hade den grekiska kulturen och arkitekturen som förebild. Även deras kläder påminde om grekernas. De började även dyrka de grekiska gudarna av Olympen, men bytte namn på dem. Zeus fick namnet Jupiter och Poseidon fick namnet Neptunus. Afrodite kallades Venus och halvguden Herakles kallades Hercules.

På 500-talet f.kr utropade de republik. Den romerska republiken såg dagens ljus. Deras system var inspirerat av den grekiska demokratin, men den var mer toppstyrd och medborgarna hade inte lika mycket att säga till om. Istället var det senaten som valde president. Eller konsul, som det hette i Romarriket. Med tiden började romarna bygga upp en armé och erövrade hela Italien. Deras främsta motståndare var fenicierna, som hade sitt huvudsäte i staden Karthago i norra Afrika. Karthago var en mäktig havsnation och hade en gigantisk flotta med skickliga handelsmän och soldater. Efter tre långa och utdragna krig mot finicierna, intog romarna Karthago och förstörde den totalt. Året var då 146 f.kr. Enligt legenden lät romarna strö salt på åkrarna för att inget någonsin skulle kunna växa igen i Karthago. Efter detta fick romarna ett stort inflytande över medelhavet. Grekland och Spanien erövrades och staden Rom blev en av de första städerna i världshistorien med över en miljon invånare.

Roms styrka var armén. Den så kallade legionen. Den var strikt hierarkisk och bestod av miljoner soldater. Norr om Romarriket fanns ett land i nuvarande Frankrike som hette Gallien. Där bodde gallerna – ett enkelt stamfolk men med skickliga krigare. De lyckades ena alla de galliska stammarna under en gemensam kung – Vercingetorix.

En av de romare som inte tog det galliska hptet lättvindigt var senatorn och politikern Gaius Julius Caesar. Han var befälhavare och begav sig norrut mot Gallien för att besegra gallerna. Efter ett flera år långt krig lyckades han äntligen besegra Vercingetorix, som tvingades lägga ner sina vapen efter slaget vid Alesia år 52 f.kr. Han tillfångatogs och fördes till Rom.

Caesar erövrade hela Gallien och återvände till Rom som en hjälte. Men oroligheter pågick. I Rom hade Caesar fått sig fiender. Trots detta utropade han sig till diktator över Rom. Året var 49 f.kr. Caesar befriade flera slavar och blev väldigt populär bland de fattiga, som han försåg med bröd och mat. Samtidigt hatades han av de rika som såg honom som en farlig konkurrent. I ett långt inbördeskrig mot sin motståndare, den tidigare Konsuln Pompeijus, hamnade de i Alexandria i Egypten. Där härskade Kleopatra – den sista drottningen av Egypten.

Pompeijus dödades och Caesar påstås ha inlett en kärleksaffär med Kleopatra. Men på hemmaplan blev Caesar hatad. År 44 f.kr mördades av inne i senaten av en sammansvärjning av senatorer. En av dem var hans egen adoptivson – Brutus. Efter Caesars död uppstod ännu ett inbördeskrig mellan Caesars andra adoptivson – Augustus och hans nya fiende Markus Antonius. I Början kom de överens att dela upp Romarriket mellan sig. Markus Antonius skulle få den östra delen, inklusive Egypten. Men de blev snabbt osams. Markus Antonius hamnade hos drottning Kleopatra och de ska även de ha haft en kärleksaffär. När Augustus kom dit, ska han också ha inlett en affär med Kleopatra. Kleopatra insåg att hon förlorat. Markus Antonius tog sitt liv och det gjorde Kleopatra också. Året var 30 f.kr. Hon lät sig bitas ihjäl av en giftig orm, eftersom hon vägrade underkasta sig Romersk lag. Och det var då som även Egypten blev en del av det romerska riket. Augustus utropade till kejsare och efter det var den Romerska republiken till ända. Romarriket blev en monarki och kejsaren fick all makt.

Efter detta krig inleddes Pax Romana – den romerska freden. Romarna fortsatte utvidga sina territorier och det var fred nästan ständigt. I alla fall inom Romarrikets gränser. Så småningom erövrades Britannien, eller Storbritannien som det heter idag.

Caesar mördas

Drottning Kleopatra

Rom i all sin prakt.

Staty av Kejsare Augustus.


När romarna erövrade Israel – judarnas land, döpte de om det till Palestina och delade in det i två delar – Judéen och Galiléen. Förtrycket mot judarna var utpräglat och skapade mycket missnöje. Jesus ska enligt traditionen ha fötts år 0 och det är därifrån vi har vår tideräkning. Men ny forskning visar att han troligtvis föddes någon gång mellan år 7 och 4 f.kr. Jesus föddes som jude och var fattig. När han blev äldre började han predika mot det samhälle som judarna och romarna format. Jesus trodde på samma Gud som judarna men hade ett annorlunda synsätt på honom. Han uppmanade till förlåtelse och ickevåld och lovade en plats i himlen för alla de som agerade utefter det. Även solidariteten med de fattiga var central. Jesus lärjungar trodde att Jesus var Guds son och Messias. Messias var enligt judisk tro en person som i framtiden skulle bli judarnas kung. Men de judiska prästerna tog anstöt och blev inte glada över att Jesus sågs som Guds son eller som Messias. De ville till varje pris stoppa Jesus. På grund av sin kritik av det romerska och judiska samhället korsfästes Jesus år 33 e.kr. Korsfästning var en straffmetod som romarna använde för grova brottslingar.

Men Jesus anhängare levde vidare. De spred sig sakta men säkert över Mellanöstern och även i Romarriket. De började kalla sig för kristna och försökte sprida sin lära genom mission.

Jesus predikar inför folket.

Jesus på korset.

Romarriket genomlevde flera tyranner efter Jesu födelse. En av dem var kejsare Caligula, som utsåg sin egen häst till konsul av Rom och som trodde att han var en gud. Som kejsare spred han skräck och älskade att plåga människor. Efter att han mördades blev Claudius kejsare. Han var en betydligt mer rättvis och besinnad kejsare. Han efterträddes av kejsare Nero år 54 e.kr. Nero var en av de mest onda kejsarna någonsin. Han trodde att han var alla Olympens gudar samtidigt och förföljde och dödade de kristna. Nero älskade blodiga gladiatorspel och lät slavarna bli uppätna av blodtörstiga lejon. Han blev så storhetsvansinnig att han kissade på en staty som föreställde den syriska gudinnan Atargatis för att visa att han var en högre Gud än henne. När Rom stod i brand spreds en myt av att det var Nero själv som satte igång branden eftersom han inte gjorde någonting för att stoppa den. År 68 bad han en tjänare att döda honom för att undkomma rättvisan. Efter Neros terrorvälde blev Romarriket mer stabilt. År 117 e.kr var romarriket som störst till ytan.

Nu började de kristna sprida sig i Romarriket. På 300-talet lät kejsare Konstantin döpa sig, vilket innebar att de kristna inte längre blev förföljda. Han var den första kristna kejsaren i Romarriket. Med tiden utropades kristendomen till statsreligion i hela Romarriket. Men kriserna avlöste varandra. År 395 delades Romarriket upp i två delar – Östrom och Västrom. I Västrom fortsatte kulturen att blomstra och kristendomen växte sig stark. Men i Västrom invaderade de germanska och keltiska stammarna och tog sig allt närmre Rom.

Det östromerska riket kom att kallas Bysans – eller det Bysantiska riket. Huvudstaden hette Konstantinopel och grundades av kejsare Konstantin. Konstantinopel är den stad som idag heter Istanbul.

Konstantinopel – huvudstad i det bysantiska riket.

Kejsare Justinianus av Bysantiska Riket. En av de mäktigaste bysantiska kejsarna.

Det västromerska riket slets itu av flera olika germanska stammar. Några av dem var Visigoterna, som invaderade Spanien. Sedan fanns det Östgoterna som slutligen invaderade staden Rom år 476. Romarriket fanns inte mer. England invaderades av en stam av germaner som kallades för saxer. Därmed rensades kelterna bort från Britannien. Och Gallien invaderades av Frankerna. Det är därför det kallas för Frankrike idag.

De keltiska och germanska stammarna kallades även för barbarer.

Europa efter Romarrikets fall.

Medan Europas kungariken sakta men säkert stabiliserades spreds också kristendomen genom präster som missionerade runtom i Europa. Ledaren för den kristna kyrkan kallades Påven och han hade sin residens i Rom. Romarnas språk – Latin, fortsatte användas av munkar och prästerna inom kyrkan. På den tiden fanns varken protestantiska eller ortodoxa kristna, enbart katolska.

En ny religion växte fram kring städerna Mekka och Medina i Arabien. Araberna levde ursprungligen i stammar och dyrkade naturgudar. Sedan kom profeten Muhammed in i bilden. Uppväxt i en fattig by, ska Muhammed enligt Koranen ha mött ärkeängeln Gabriel i en grotta. Gabriel ska ha gett honom Guds egna ord i form av Koranen. Under 620-talet spred Muhammed sin tro över Mekka och Medina. Islams expansion var ofta våldsam. Muslimerna trodde på samma Gud som judarna och de kristna gör, men de kallar honom istället för Allah, som är det arabiska ordet för Gud. Islam spred sig över tidigare kristna områden som Syrien, Irak och Egypten. Muslimerna tog inspiration från de riken de erövrade. Den tidigare enkla arabiska kulturen influerades av den gamla världens vetenskap och kultur. De muslimska expansionerna ledde så småningom till ett kulturellt uppsving för hela Mellanöstern.

Profeten Muhammed med Koranen i sin hand.

De muslimska erövringskrigen sköljde över hela Mellanöstern, från Indien till Spanien och hela riket kallades för Kalifatet. Under den första dynastin var hela kalifatet ett enda rike, med Mekka som huvudstad. Men med tiden splittrades Kalifatet allt mer och blev flera självständiga muslimska kungariken.

Den arabiska arkitekturen.

this is a piece that i incorporated into my research due to the style of the architecture. It is a style that i believe would really suit the overall aesthetic of my market design. More

En marknad någonstans i en arabisk stad.

På gränsen mellan Spanien och nuvarande Frankrike möttes den muslimska framryckningen av hårt motstånd. i Slaget vid Tours år 732 besegrades muslimerna av ingen mindre än Karl Martell. Frankerriket hade redan tidigt blivit kristet. Karl Martell var kung över en familj som kallades för Merovingerna. Merovingerna härskade över Frankerriket i nuvarande Frankrike. Efter att ha besegrat muslimerna vid Tours. Efteråt utökade Karl Martel sitt territorium och blev kung över alla de tre frankiska kungarikena. Karl Martels son, Pippin den Lille, tog över som kung år 741. Under Pippin den Lilles tid utökades Frankerrikets gränser allt mer.

Ett system som kom att känneteckna de kristna länderna i Europa under hela medeltiden var feodalismen. Feodalismen innebar att kungen delade upp sitt rike i olika förläningar (olika delar) åt adelsmän. Adelsmännen och adelskvinnorna var förutom kungen de rikaste i samhället. De hade svurit trohet till kungen och behövde därför inte betala skatt. Som tack för deras lojalitet sickade kungen vasaller till dem som skulle skydda adelsmännen och förvalta deras mark. Adelsmännen utsåg riddare till att beskydda dem. I gengäld skickade adelsmännen vasaller för att skydda riddarna. Och så höll det på. Hela vägen ner till de fattigaste. De var bönderna. Riddarna skickade vasaller för att beskydda bönderna och som gengäld bidrog bönderna med att betala skatt och förse sina herrar med mat. Det kunde vara skördar, bröd, kött och hantverk. Detta system bidrog till att kungarikenas makt växte och stabiliteten ökade. Kungen utvidgade sin makt.

De flesta invånarna i det kristna Europa var fattiga bönder som inte kunde läsa eller skriva. Prästerna och adelsmännen rättfärdiga detta system med att Gud hade utvalt alla människor att ha sin egen plats i samhället. Bonden var bonde för att Gud utsett honom att vara just bonde. Kungen var kung för att Gud utsett honom att vara kung.

Feodalsamhället

Karl den Store var den största av alla kungarna i Frankerriket. Han var son till Pippin den Lille, och kung över Frankerriket från år 768. Han inledde sitt erövringståg mot de germanska rikena i öster och lyckades etablera Frankerriket som Stormakt. Det sträckte sig en lång bit in i dagens Tyskland, och innefattade även dagens Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Riket gick även en bit in i Danmark och över halva Italien, inklusive Rom. Efter att ha beskyddat Påven i Rom från ett angrepp från germanska krigare, kröntes Karl den Store till “Romersk” kejsare av Påven själv, år 800. Men han var inte romersk kejsare i den bemärkelsen som de gamla kejsarna i Romarriket. Det var enbart en titel. Efter att ha spridit kristendomen dog Karl den Store år 814.

Karl den Store.

Frankerikets utbredning under sin storhetstid i början av 800-talet.

I den här katedralen i Aachen, i Tyskland, ligger Karl den Store begravd. Aachen ligger idag i Tyskland men var på den tiden huvudstaden i Frankerriket.

Efter Karl den Stores död delades hans rike upp i tre delar mellan hans tre ättlingar. Det blev krig mellan dem. Den västra delen av Frankerriket blev Frankrike och den mellersta delen blev nuvarande norra Italien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Den östra delen blev Tyskland.

I Skandinavien, alltså i Sverige, Norge och Danmark, härskade Nordmännen. Det var ett germanskt folk som kännetecknades av sitt enkla leverne och sin vana för krig. Att gå ut i krig och strida var en stor ärra. Norden var ingen plats för fegisar. Några av nordmännen började gå ut på plundringståg. De kallades för vikingar och försörjde sig främst genom handel, men även plundring. År 793 invaderades och förstördes det engelska klostret Lindisfarne av vikingar. De kristna munkarna togs som slavar, eller trälar, som vikingarna kallade dem. Vikingarna tog med sig krigsbyten hem i form av guld, skatter, mat och slavar.

Nordmännens ursprungliga utbredning.

Vikingarna tyckte om fester. De drack mjöd, en form av öl med honung.

En vikingatida by.

Vikingaskepp.

Vikingar på plundringståg

Här kan du se hur långt vikingarnas färder gick. De erövrade stora delar av England och Frankrike och skapade nya kungariken i Östeuropa. De besökte Mellanöstern, Grönland och till och med Amerika.

Vikingatidens alfabet kallades för runskrift.

Runsten från vikingatiden

Vikingarna trodde att när de stupade i strid skulle de komma till Valhall – ett stort slott med en ölhall, där ölen och köttet aldrig tog slut. Tillsammans skulle de ha fest tillsammans med gudarna. Några viktiga gudar var Tor, åskans gud, Oden, som var gudarnas kung och visdomens gud och Freja, som var kärlekens gudinna.

De svenska vikingarna far ut i österled och var medgrundare till landet “Rus.” Det som senare skulle bli Ryssland. På den tiden var det inte Moskva, utan Kiev, i nuvarande Ukraina som var huvudstaden i det ryska riket. Kievriket var som störst på 800-talet men delades senare upp och försvann i och med polska och baltiska folk som grundade nya kungariken där.

Kievriket, även kallat “Rus”, på 800-talet.

Oden på sin tron.

Efter att ha erövrat stora delar av England, etablerade nordmännen en mäktig dynasti i där. År 865 invaderades hela England av den så kallade “Stora Hednaarmén”. Det var den största armén under vikingatiden. Men samtidigt skapade sig vikingarna ett eget litet rike i Normandie, i Frankrike. Dessa vikingar invaderade England i slaget vid Haestings år 1066. Normandernas kung, Wilhelm erövraren blev kung över England efter det. Efter detta anses vikingatiden ha tagit ebbat ut.

Men varför minskade då vikingarnas plundringar? Jo, troligtvis på grund av de kristna munkarna som åkte upp till Skandinavien. De missionerade och lärde Nordmännen om Gud och Jesus och försökte sprida kristendomen i Skandinavien. I början gick det inte så bra. Inga nordmän lyssnade. Men med tiden ändrades detta. Den danska kungen Harald Blåtand, hade kristna munkar i sin närhet och konverterade till kristendomen. År 960 beslutade han att Danmark var kristet. Norge kristnades inte förrän runt år 1000. Och i Sverige dröjde det långt in på 1000-talet innan kristendomen på allvar etablerade sig.

Efter att Skandinavien blev kristet, erkände sig också Nordmännen till den europeiska gemenskapen och lydde därmed under Påven.

Under 900-talet växte sig det Tyska riket starkare. Kejsaren i Tyskland kallade sig för “Romersk kejsare” och kröntes av Påven i Rom själv. Tyskland utvidgade sig och började kallas för “Heliga Romerska Riket,” eller “Tysk-Romerska Riket.”

År 1054 valde det bysantiska riket att bryta sig fria från Påven och katolicismen. Biskoparna grundade istället den ortodoxa kristna kyrkan, den första kyrkan som inte styrdes av Påven. Detta påverkade hela Östeuropa som också drogs med och övergick till den ortodoxa kyrkan.

En medeltida by.

Den så kallade “Högmedeltiden”, varade från ungefär år 1000 till år 1300 och kännetecknades av kulturell och ekonomisk expansion i det kristna Europa. Kungarna blev mäktigare och det förekom mycket maktkamp mellan kyrkan och kungarna.

Kyrkan ja. Den var mycket mäktig under medeltiden. Runtom i den kristna världen byggdes stora kyrkor, katedraler och kloster. I klostren bodde munkarna och nunnorna. De hade tillägnat hela sitt liv till Gud. De var strikt förbjudna att gifta sig eller ens ha sex, utan skulle leva i celibat. Kyrkan var det som enade Europas kristna och religionen spelade en mycket viktig roll på den här tiden.

Medeltida munkar som ber i sitt kloster.

Biskopar.

En annan uppgift som ålades klostren var att kopiera och skriva böcker. Munkarna spenderade timmar, dagar och veckor åt att skriva vackra dekorerade texter och illustrationer. Här är ett exempel.

Under 1100-talet växte städerna kraftigt. London och Paris fick hundratusentals invånare. De gotiska katedralerna byggdes i stad efter stad och var ett uttryck för kyrkans makt och Guds närvaro på jorden.

Katedralen Notre Dame i Paris är en av de kändaste katedralerna. Den byggdes färdigt år 1345.

Religionen under medeltiden bidrog också till våld och krig. År 1096 kallade Påven i Rom till korståg för att återta de kristna områdena från muslimerna. Det första korståget i Mellanöstern tog sin början. Kristna riddare, så kallade tempelriddare, eller korsriddare, var munkar och riddare på samma gång, som med svärd skulle försvara kristendomen. Resultatet blev att de kristna korsfararna återtog Jerusalem från muslimerna och bildade de så kallade “Korsfararstaterna”. Man gav sig ut på fler korståg. I det andra korståget. Där återtog muslimerna kontrollen över Korsfararstaterna.

Men det var först det tredje korståget som var det mest kända. Englands kung, Richard I, Philip II av Frankrike, och Tysk-Romerska rikets kejsare, Frederick I ingick i en allians och begav sig tillsammans ner mot Jerusalem för att återta det. Den kurdisk-muslimska kungen Salhadin stod på motsatt sida. År 1189 började kriget. Det slutade med en överenskommelse mellan kung Richard och Salhadin år 1192. Det kom att kallas Jaffa-fördraget, som var en uppdelning av länder mellan de kristna korsfararna och muslimerna. Muslimerna fortsatte ha kontroll över Jerusalem, men lovade att de kristna invånarna och kristna pilgrimer skulle behandlas med respekt och inte attackeras. De kristna tilläts därför vallfärda till Jerusalem.

Kung Richard I av England.

Muslimer mot kristna.

Kristna korsriddare och tempelriddare.

Den tyska staden Nurnberg, en av Hansans mäktigaste städer.

De medeltida städerna växte sig allt större. I den medeltida stadsmiljön var det ständigt liv. På marknaderna stod alla köpmännen och handelsmännen och sålde sina varor. Narrar och folk i maskeradkostymer sprang runt och gjorde konster och jonglerade. Här och där satt någon fattig eller sjuk person och tiggde pengar. Städerna var till viss del fria från Feodalsamhällets inflytande. När slaveriet avskaffades i land efter land från och med år tusen, var det många befriade slavar som flydde till städerna. Där fick de beskydd och var utom räckhåll för adelsmännen. Med tiden blev städerna mer och mer smutsiga. Där var en fruktansvärd stank och folk kastade ut avloppsvatten direkt från fönstret. Människor tvättade sig inte längre. Råttor kröp omkring överallt och spred sjukdomar.

En medeltida marknad

En annan medeltida marknad.

Hur såg det då ut för adelsmännen då? Jo, de bodde i stora mäktiga slott med tjänare och soldater som beskyddade dem.

Slottet i Carcassonne i södra Frankrike.

Kungens hov. I adelns och kungarnas hallar samlades jungfrur, prinsar, riddare också förstås kungen. Där satt man och åt och drack och hade viktiga möten. Där fanns även musiker som sjöng och spelade och gycklare som klädde ut sig och sprang runt och gjorde konster. Kungen hade den slutgiltiga makten men hade rådgivare omkring sig. En bra kung lyssnade på sina rådgivare. I regel gick kungens titel i arv till hans äldsta son, men det fanns även länder där man hade ett råd som valde kungen. Det Tysk-Romerska riket och de svenska kungarikena var några exempel på Val-kungadömen under den här tiden.

En medeltida kung i sin kröningsutstyrsel.

Riddarna var tidigare soldater men i samband med att rustningarna blev större och tyngre spelade riddarna ut sin roll, eftersom de blev klumpiga på slagfältet. De ersattes mer och mer av fotsoldater och legoknektar. Samtidigt fick ridderskapet istället en kulturell betydelse. Vissa adelsmän började kalla sig riddare. Olika riddare konkurrerade med varandra om kungens intresse och visade upp sig i vackra rustningar och utsmyckningar. De anordnade torneringar, där riddarna stred på hästar. Vinnaren fick betalt av kungen.

En tornering.

En stor del av den europeiska medeltiden tog en mörkare vändning när mongolerna var på frammarsch. På 1200-talet härskade Jingis Khan i Mongoliet. Han skapade det största imperiet i världshistorien – Det mongoliska riket. Mongolerna erövrade nästan hela Kina, stora delar av nuvarande Ryssland och Mellanöstern, och östra Rumänien, Bulgarien, Ukraina och Ryssland. Resultatet blev förödande. Mongolerna lärde sig av kineserna, ett folk som de erövrade. Mongolerna flyttade sin huvudstad från Mongoliet till Kina, där Khublai Khan blev den nye kejsaren. Under hans tid fullständigt blomstrade den kinesiska kulturen.

Mongoliska krigare

Mongoliska imperiet.

Khublai Khan, mongolisk och kinesisk kejsare

De ryska furstarna bidrog till att driva tillbaka mongolerna. Det mongoliska imperiet splittrades och det ryska riket återuppstod. Staden Moskva grundades och Ryssland började på 1400-talet bli en stormakt.

På 1300-talet drabbades Europa av missväxt och hungersnöd. Det berodde på den kraftigt ökande befolkningen. Maten räckte inte till. Och ännu värre var pesten. I samband med mongolernas invasion, spreds den fruktansvärda sjukdomen som kallas böldpest. De flesta som fick sjukdomen dog på några dagar. De fick bölder och sår på kroppen och ruttnade. På gator och torg samlades liken på gatorna. Döda människor låg överallt. När en ny person dött, gick munkarna och prästerna och ritade röda kors på deras dörrar. Många trodde att detta var ett straff från Gud. Därför fanns det vissa präster som gick runt på gatorna och piskade sig själva för att Gud skulle förlåta dem och ta bort pesten.

Mellan 1345 och 1343 utrotade pesten mellan en tredje del och hälften av Europas befolkning. Åkrarna växte igen och hela städer övergavs. Efter att pesten ebbat ut tog det flera decennier innan samhället hade återhämtat sig.

Men detta hindrade inte krig från att bryta ut. Från år 1337 till 1453 rådde 100-årskriget mellan England och Frankrike. De stred om tronen och använde för första gången kanoner. Krutet hade gjort sitt genombrott i Europa. Det var ursprungligen en kinesisk uppfinning som kom till Europa via mongolernas invasioner. Gevär och pistoler användes också för första gången. En av Frankrikes mest framstående härförare på den tiden var Jeanne d’Arc. Hon var en kvinnlig riddare som lyckades hålla driva tillbaka engelsmännen från Frankrike. Men engelsmännen tillfångatog henne år 1430 och brände henne på bål för häxkonster. Men Påven helgonförklarade henne och upphävde domen efter hennes död. Än idag är hon Frankrikes nationalhelgon. Efter 116 år av krig lyckades fransmännen äntligen befria sitt land och driva tillbaka engelsmännen. Men till vilket pris? Hela Europa hade drabbats av svält och ekonomisk kollaps.

Franska och engelska riddare under 100-årskriget.

Vad hände då i Västrom? Jo. Konstantinopel, det bysantiska Imperiets huvudstad, intogs av turkarna år 1453. Därmed utropade sig kung Mehmet II till sultan och det tidigare kristna bysantiska riket blev det Osmanska riket. Islam tog över och Konstantinopel bytte namn till Istanbul. Konstantinopels kyrka, Hagia Sofia, gjordes om till moské.

Kyrkans förföljelse av oliktänkande tog sig nya brutala former. Alla som ifrågasatte kyrkans världsbild brändes på bål eller tillfångatogs. Den spanska inkvisitionen var ökända för att åka runt och tortera alla de som de betraktade som kättare. Ingen skulle kunna ifrågasätta kyrkan eller kristendomens makt.

Men i Florens i norra Italien började man ifrågasätta på allvar. Här började kulturen och vetenskapen få ett uppsving. Konstnärer som Michaelangelo och Leonardo daVinci skapade fantastiska konstverk och började även göra nya upptäckter som omkullkastade kyrkans bild av världen. De gamla grekiska och romerska filosoferna blev en stor förebild. Rännesansen hade börjat.

Florence under 1400-talet.

Leonardo daVinci och hans kända målning “Monalisa.”

Sixtinska kapellet av Michalangelo.

År 1492 lyckades spanjorerna äntligen tränga tillbaka muslimerna från Spanien. Detta var en återerövringsprocess som pågått sedan 700-talet. Spanien återuppstod som självständigt land. I samband med rännesansens inträde i Europa började alltfler upptäcksfarare åka ut för att utforska världen. Alltfler hade börjat inse att jorden var runt och inte platt. En av dem var Christoffer Columbus från Portugal. Han och hans matematiker hade räknas ut att eftersom jorden var rund kunde man segla västerut för att ta sig till Indien. Det han inte visste var att det fanns en världsdel i vägen – Amerika.

Även om redan vikingarna besökte Amerika blev det aldrig något stort genombrott. När Kristoffer Columbus upptäckte Amerika trodde han först att han var i Indien. Men de indierna han stötte på skiljde sig från de indier han tidigare kände till. Därför började han kalla dem för indianer. Kristoffer Columbus upptäckt av Amerika skapade en våg av upptäcktsresare som började utforska den nya kontinenten. Några av de första var spanjorerna som snabbt blev Atlantens nya kungar.

Det spanska imperiet i Amerika på 1500 och 1600-talet (rött). Det lila är Brasilien som var portugisiska. På 1700-talet förlorade spanjorerna Brasilien till portugiserna. Därför skiljer sig Brasilien från de flesta länder i Latinamerika, eftersom de talar portugisiska. I resten av Latinamerika talas spanska.

Tidigare har vi gått igenom hur den ortodoxa kyrkan bröt sig loss från den katolska. Nu uppstod ännu en ny kyrka – den protestantiska kyrkan. Det hela började när den tyske prästen Martin Luther spikade upp en lista på katedralens port med 97 punkter om hur han ansåg hur kyrkan skulle styras. Några av dem var dessa. Påven skulle inte styra över alla kyrkor. Kyrkorna skulle vara fristående och ha sina egna församlingar. Rika människor skulle inte kunna gå till Påven och köpa sig förlåtelse. Det hade tidigare lett till att de sluppit straff för sina synder. Präster ska inte kunna förlåta människor. Enbart Gud ska få göra det. I kyrkan skulle prästen predika på det egna språket så folket förstod honom. Tidigare hade prästerna alltid predikat på latin, så ingen förstod vad de sa. Detta skulle leda till att vanligt folk bättre skulle förstå sin religion. En annan viktig del var att tillåta skilsmässa och att präster skulle få gifta sig och skaffa barn.

Reformationen spreds snabbt. Bland annat till Tysk-Romerska Riket, till Sverige och England. I England härskade kung Henrik den IIX. På 1500-talet valde han att bryta med Påven. Men det var enbart av en anledning. Han ville kunna skilja sig och gifta om sig med en ny fru. Det var inte tillåtet i den katolska kyrkan. Efter en lång konflikt med Påven gick England från att vara katolskt till protestantiskt.

En annan som hakade på reformationen var den svenske kungen Gustav Vasa. Han hade befriat Stockholm från den danska kungen Kristian Tyrann och blivit kung 1523. År 1527 valde Gustav Vasa att bryta med Påven. Precis som Henrik IIX gjorde han det enbart för att få skilja sig och gifta om sig. Reformationen tog lång tid men det var ett perfekt sätt för staten och kungamakten att ta kontroll över kyrkan. Kyrkorna bestals på sina skatter. Staten lät smälta ner kyrkklockor för att trycka nya mynt av guldet. Kyrkan blev därför underställd staten och kungen.

Gustav Vasa såg på allvar till att etablera Stockholm som Sveriges huvudstad. Efter hans död år 1560 utbröt konflikter mellan hans söner. Men på 1600-talet var det nya tider. Sverige började bygga ut sin flotta. I början av 1600-talet erövrade Sverige Balticum. Sverige var på väg mot att utvecklas till en stormakt. År 1611 blev Gustav II Adolf kung i Sverige.

Senare utbröt krig i Europa. År 1618 utbröt 30-åriga kriget. Det var ett krig mot kejsaren av det Tysk-Romerska Riket. Han var katolik och de protestantiska furstarna ville ha bort honom. Kriget pågick och ödelade stora delar av Europa. Gustav II Adolf tvekade inte att ansluta sig till kriget. De svenska soldaterna blev ökända för sina plundringar genom Tyskland. Men det var inte enbart ett religiöst krig. Svenskarna såg också sin chans att få kontroll över Östersjön och ville därför erövra så stora områden som möjligt i det Tysk-Romerska Riket. Sverige nådde stora framgångar. År 1632 blev Gustav II skjuten i bröstet i slaget vid Lutzen och dog. Han efterträddes av sin dotter, drottning Kristina. År 1648 plundrade svenskarna huvudstaden i Böhmen, i nuvarande Tjeckien. Prag. På Karlbron i Prag tog svenskarna så många skatter och krigsbyten de kunde och bidrog därför till stora inkomster för den svenska staten. 30-åriga kriget var över.

Trots att kriget hade lett till missväxt och svält och halverat Tysklands befolkning, ökade stabiliteten ganska snabbt. Runtom i Europa började fler och fler kungar bli allt mer skrytsamma. De kallades för enväldiga och ansåg att enbart Gud hade gett dem deras krona. Ludvig den XIV i Frankrike kröntes till kung år 1654. Men han ansåg att han fått sin krona från Gud och att det var Gud som gjort honom till kung. Han avskaffade riksdagen och tog total kontroll över Frankrike. Ingen vågade ifrågasätta honom. Hans berömda ord var: “Staten, det är jag.”

Ludvig den XVI, kung av Frankrike. Även kallad “Solkungen.”

Slottet i Versailles, Ludvig den XVIs stora skrytpalats. Det var det största palatset man kunde tänka sig, med salar fulla med guld och kristallkronor. Under denna tid var det kungarna som ville visa sin makt till fullo.

En annan enväldig kung var Rysslands tsar – Peter den Store. 1682 blev han kung, eller “tras”, som det kallades i Ryssland och flyttade huvudstaden från Moskva till St. Petersburg. Den ryska kärva kulturen såg han ner på. Han såg upp till den västerländska kulturen och ville göra Ryssland till en mer civiliserad stat. St. Petersburg byggdes och blev den nya ryska huvudstaden. Peter den Store expanderade det ryska Imperiet i alla väderstreck. Men han fick också fiender.

Sveriges kung, Karl XI var även han en enväldig härskare som såg sig som gudomlig. Under hans tid stod den svenska stormakten på höjden av sin makt. Hans son, Karl XII, blev kung över Sverige 1697. Även han ansåg att Gud hade valt honom till kejsare.

Det stora Nordiska kriget började. Karl XII kämpade under större delen av sin regeringstid åt att kriga i Ryssland. I början gjorde svenskarna stora framgångar i bland annat Saschen. Men i slaget om Poltava 1709 led Karl XII och hans trupper sitt största nederlag. Ryssarna tvingade tillbaka svenskarna. Karl XII försökte därefter ta sig till Norge för att ta kontrollen där, men vid Fredriks Stens fästning blev han skjuten i huvudet år den 30 november 1718. Karl XII var död och den svenska stormakten var till ända.

Karl den XIIs likfärd.

Under 1700-talet började fler och fler ställa sig frågan vad som var så bra med krig? Nya idéer spreds. Den så kallade “Upplysningen” spred sig. Franska filosofer och ideologer som Voltaire spred sina radikala idéer om att folket skulle ha makten, inte staten. Han ifrågasatte kungarna och talade om demokrati. En rad andra filosofer började sprida liknande idéer till kungarnas och kyrkans stora förtret. Den tekniska uppfinningsrikedomen och de vetenskapliga framstegen nådde nya höjder.

Sedan 1500-talet hade Amerika styckats upp av Spanie, Frankrike och England. Nybyggare från Europa började på allvar bosätta sig i Nordamerika. Men det var fortfarande en engelsk koloni. Men år 1773 inleddes den amerikanska revolutionen med “The Boston Tea Party.” Amerikanska nybyggare angrep de brittiska handelsfartygen i hamnen i Boston och kastade ut deras leveranser av té i havet. Efter det gjorde amerikanerna en våldsam revolt och körde ut engelsmännen ur Amerika. År 1776 förklarade sig amerikanerna självständiga och skrev den nya konstitutionen. United States of America (Amerikas Förenta Stater), grundades. Det som brukar kallas för USA. Den första presidenten blev George Washington, vars namn också tillskrevs USAs huvudstad. USA expanderade sina gränser allt längre västerut på urbefolkningens bekostnad.

Den amerikanska självständighetsdeklarationen.

USA år 1776.

I Frankrike gjorde man också revolt. Frankrike hade den rikaste kungamakten men befolkningen svalt av fattigdom. År 1789 utbröt den franska revolutionen. Borgarna och bönderna gjorde revolt och halshögg kung Ludvig XVI. Även drottningen Marie-Antoinette blev avrättad. Efter det upprättades skräckväldet i Frankrike. De radikala Jeaqorbinerna tog makten. De införde republik och försökte förbjuda religion. Alla som ifrågasatte blev halshuggna.

En person som motsatte sig revolutionen var Napoleon. Efter revolutionen byggde han upp Frankrikes armé och expanderade Frankrike österut. År 1804 blev han Frankrikes kejsare och inledde sitt krig österut. Fransmännen erövrade Tyskland och Polen. Men i Ryssland sade det stopp. Napoleon besegrades i slaget vid Waterloo år 1814. Efter det blev han avsatt.

Kejsare Napoleon och det franska rikets utbredning 1811. Det mörkblå är Frankrike och det ljusblå är franska lydstater.

Efter Napoleons fall började fransmännens makt i världen ge vika för engelsmännens. Kolonialismen spred skräck i hela världen. Rasistiska idéer om den vita europeiska rasens överlägsenhet gjorde det möjligt för engelsmännen att rättfärdiga sitt förtryck och sina folkmord. I Australien och Amerika utrotades nästan hela urbefolkningen och i Afrika upprättades kolonier där de svarta tvingades arbeta som slavar under fruktansvärda förhållanden. De svarta slavarna såldes till Amerika där de tvingades arbeta på bomullsplantagen.

Den brittiska flotten spred både skräck och beundran.

Så här kunde det gå till i Afrika där engelsmännen härjade och förslavade befolkningen.

Det brittiska imperiets utbredning över världen.

De svarta slavarna i USA utsattes för ett fruktansvärt förtryck. Det ville republikanerna ändra på. Det republikanska partiet grundades i syfte att avskaffa slaveriet. År 1861 blev Abraham Lincoln den första republikanska presidenten i USA. Detta ledde till det amerikanska inbördeskriget. USA delades upp i nordstaterna och sydstaterna. Sydstaterna ville ha kvar slaveriet. Nordstaterna vann och slaveriet förbjöds i hela USA. Men Abraham Lincoln mördades år 1865 efter att ha besökt en teater.

Abraham Lincoln.

Amerikas urinvånare, som kallades för indianer, mördades en efter en.

Och vad hände i Tyskland? Jo. I Tyskland och England pågick den industriella revolutionen för fullt. Städerna växte och fabrikerna likaså. Tågen och järnvägarna byggdes och ur fabrikerna bolmade det rök. Arbetarna saknade rättigheter. Både män, kvinnor och barn arbetade tolv timmar om dagen i smutsiga och farliga fabriker. Dödsfall var vanliga på arbetsplatserna. Samtidigt såg direktörer och fabriksägare sitt tillfälle att tjäna miljoner på deras arbete. Deras löner var usla och de levde i svält hemma i såna kåkstäder. En av de som motsatte sig detta var Karl Marx. Karl Marx bok “Det Kommunistiska Manifestet” från 1858. Karl Marx ses som socialismens fader. När han skrev “Kommunistiska Manifestet” och senare “Das Kapital” ledde detta till flera uppror. Kommunismen gick ut på idén om gemensamt ägande. De fattiga arbetarna skulle göra revolution och med våld gripa makten från de giriga kapitalisterna. Alla skulle dela lika. De privata företagen och resurserna skulle ägas gemensamt av arbetarna.

De fattiga arbetarna gick ut i strejk och krävde rättigheter. Alltifrån kortare arbetsdag till högre löner och rätten att bilda fackföreningar. Arbetarrörelsen och den socialistiska rörelsen spred sig fån Tyskland till England, Frankrike, Sverige och USA och hela västvärlden egentligen. Upplopp uppstod ofta i städerna där arbetare mejades ner av polis och militär. Men under slutet av 1800-talet bröt sig vissa socialister loss från kommunismen. De kallades för socialdemokrater och ville istället genomföra socialismen och jämlikheten på demokratisk väg. Inte med våld, som kommunisterna ville. I Tyskland, Frankrike, Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien vann socialdemokratiska partier stora segrar i början av 1900-talet och byggde ut välståndet och gjorde det bättre för vanliga fattiga arbetare.

Under 1800-talet kom flera nya uppfinningar. Järnvägsnätet byggdes ut och tågen gjorde det möjligt att färdas betydligt snabbare. Fabrikerna och industrierna växte fram i städerna. 1826 uppfanns kameran och konsten att framkalla bilder. Men ursprungligen tog det flera timmar att ta en enda bild, vilket gjorde att en gata full med folk såg helt tom ut. Allt som rörde sig försvann. Med tiden utvecklades tekniken. Elektriciteten började användas. Bland annat till telefonen som dök upp i slutet av 1800-talet. Då uppfanns även filmen. Konsten att spela in rörliga bilder med kameran. Och sist men inte minst… automobilen, eller som vi säger idag. Bil.

Kvinnor arbetar i textilfabrik.

Män i stålindustrin.

Karl Marx, kommunismens och socialismens grundare.

Tyskland var splittrat, men det fanns en man som ville ändra på det. Han hette Otto von Bismarck. Efter ett stort erövringskrig erövrade han Preussen och enade det med Tyskland. Tyskland blev för första gången ett enat rike. Året var 1871.

Fattigdomen och svälten i Europa gjorde att européerna sökte sig till nya platser. Miljoner européer emigrerade på fartygen till Amerika. Löften om bördiga jordar och frihet och demokrati lockade människor till det nya spännande landet. Och många människor lyckades faktiskt få det bättre, men inte alla.

New York på 1800-talet.

New York idag.

Tiderna ändrades och läget i världen blev mer stabilt. Tyskland blev en stormakt och ett centrum för både vetenskap och stålindustri. De flesta tyskar hade ett välfärdssystem som var betydligt bättre än i övriga Europa. Fotografin hade uppfunnits långt tidigare och hjulen gick på fullvarv. Alltfler i städerna började åka bil. Telefonen gjorde sitt intåg och filmen likaså. Ända tills första världskriget bröt ut 1914.

Folk går ut på gatorna och läser i tidningen om att krig brutit ut mellan England och Tyskland.

Första världskriget började med att Österrike-Ungerns ärkehärtig, Franz Ferdinand, mördades i Sarajevo i Bosnien av en serbisk nationalist. Skulden lades på Tyskland. Frankrike och England svarade Tyskland genom att förklara krig.

Första världskriget gav upphov till flera nya uppfinningar på slagfältet. Bland annat den fruktade stridsvagnen.

Kriget fördes genom skyttegravarna och var ren misär. Engelska och tyska trupper led stora förluster och ingen av sidorna nådde framgång. Unga män slaktades på löpande band i ett av historiens mest meningslösa krig.

Soldater i skyttegravarna.

Ryssland tvingades dra sig ut ur kriget 1917. Detta på grund av att kommunisterna gjorde revolution. Den ryska tsaren Nikolaj II avrättades och kommunisterna tog makten. De kallades för bolsjeviker och leddes av den fruktade diktatorn Vladimir Lenin. Det ryska Imperiet utropades till Sovjetunionen.

Vladimir Lenin

Efter att USA gått in i första världskriget 1917 förändrades framtidsutsikterna. Efter att mellan 15 och 20 miljoner människor dött i kriget, nästan hälften av dem civila, kom äntligen freden, 1918. Tyskland kapitulerade. Året därpå undertecknade Tyskland Versailles-fördraget med fransmännen. Tyskarna tvingades betala ett enormt skadestånd till Frankrike och avsade sig alla sina soldater och hela sin militär. Tysklands ekonomi var katastrof och ett enormt missnöje uppstod.

Men så blev det inte i USA. Det glada 1920-talet gjorde sitt intåg. Nu ville alla vara som USA. Jazzmusik, Hollywoodfilmer och allt vad det nu kunde vara. På 1920-talet började radion alltmer dyka upp i hemmet hos vanligt folk.

Kvinnomodet väckte anstöt under 1920-talet, eftersom de nya kjolarna inte gick ner till knäna. Kjolarna blev allt kortare.

I USA och Europa, i synnerhet i Storbritannien, krävde kvinnorna rösträtt. Suffragetterna använde ofta våld mot polisen, eftersom de nekades rösträtt. Demokratin på den tiden var endast avsedd för män. I USA fick kvinnor för första gången rösta i presidentvalen år 1920. I Sverige 1921. I Tyskland infördes demokrati efter första världskriget. Weimarrepubliken kallades den. Där fick kvinnor rösta redan 1919.

Suffragetter demonstrerar för kvinnlig rösträtt.

Under 1920-talet dök nya odemokratiska ideologier upp. Spridningen av demokrati och kvinnlig rösträtt kunde inte hindra kommunismen och fascismen från att visa sitt fula tryne. I Italien grep fascisterna makten år 1921. Deras ledare hette Benito Mussolini. Fascismen gick ut på ett antal punkter. Medborgarna skulle lyda staten. Den nationella stoltheten över fosterlandet skulle överbygga konflikten mellan rika och fattiga. Föraktet mot demokratin och mot de svaga. Den starkas överlevnad och rätt att härska. Dessa ideal inspirerade även en viss man i Tyskland.

I Tysklands nya demokrati var det ekonomisk kris. Folk svalt på gatorna och massarbetslöshet rådde. För att Tysklands regering snabbare skulle kunna finansiera sin skuld och betala av den till Frankrike började de trycka mer och mer sedlar, vilket ledde till att inflationen ökade bortom all kontroll. När det var som värst, år 1923, kostade en limpa bröd 200 miljarder mark. Så mycket pengar fick folk inte plats med i sina skottkärror när de gick och handlade.

En tysk sedel, där det står “Tusen Miljarder Mark.”

Orättvisorna i Tyskland skapade ett stort folkligt missnöje. En av de som retade sig mest på detta var Adolf Hitler, ledare för Nationalsocialisterna, som senare skulle kallas för nazisterna. Han ansåg att Tysklands regering bestod av landsförrädare som skrivit på fredsfördraget och kapitulerat inför fransmännen. Nazisterna ansåg att judarna låg bakom Tysklands förlust i första världskriget och att de var mindre värda. År 1923 försökte Hitler och hans nazister gripa makten i Berlin genom en statskupp. Men Hitler arresterades och dömdes till fem års fängelse. Han fick dock möjligheten till villkorlig frigivning efter bara nio månader. I fängelset skrev Hitler boken “Mein Kampf” där han beskrev sin ideologi och lovade att enbart försöka vinna makten på demokratisk väg. Judarna målades ut som skurkarna bakom allt som var fel i Tyskland. Istället lyfte Hitler fram den tyska vita rasen som överlägsen och som hade rätt att härska över andra raser som ansågs mindre värda.

Adolf Hitler i fängelset 1924.

År 1924 dök en annan tyrann upp i Sovjetunionen. Josef Stalin. Lenin var en ängel i jämförelse och det säger ju en del. Josef Stalin rensade ut alla oliktänkande både på landsbygden och i sitt eget parti. Mellan 1924 och 1953 mördade Stalin miljontals människor i Sovjetunionen. Mellan 16 och 21 miljoner. Det var fler än vad nazisterna dödade, med sina 11 miljoner.

År 1929 var det glada 1920-talet slut. Storbankerna i USA hade lånat ut pengar som de inte ägde till massa andra banker, vilket ledde till ekonomisk kris i hela världen. Deras aktier hade bara försvunnit. I USA bredde massarbetslösheten och svälten ut sig och miljoner människor samlades i soppkök där frivilliga ställde upp för att ge dem mat.

En man som ville reda ut det här var USAs nya president Franklin D Roosevelt. Han valdes till president år 1933 och presenterade en så kallad “New Deal”. Att staten aktivt skulle investera sig ur finanskrisen istället för att spara. Genom att bygga hus, vägar och skapa statliga jobb skulle nya arbetstillfällen skapas. Folk skulle få bidrag så de kunde köpa saker, så att företagen tjänade mer pengar och kunde anställa fler. På så sätt spred sig den ekonomiska tillväxten som en löpeld.

Fattiga amerikaner samlas utanför soppköken för att få mat av frivilliga volontärer och välgörenhetsarbetare.

En annan man som gjorde något liknande i Sverige var statsminister Per-Albin Hansson, från socialdemokraterna. Han bekämpade massarbetslösheten i Sverige genom att bygga ut välfärdsstaten så att alla skulle få tillgång till skola, vård och omsorg via skattefinansiering. Detta system kom att bli mycket framgångsrikt i Sverige.

I valet 1932 blev nazisterna det största partiet i Tyskland. Tysklands president Hindenburg övertalades av Hitler själv att utse honom till rikskansler. Hitler utsågs till rikskansler den 30 januari 1933. När president Hindenburg dog, tog han även över presidentposten och blev därfö “Der Fuhrer”. Det betyder “Ledaren.” Hitler införde diktatur och en ny polisstat. Judar förlorade sina rättigheter och sitt medborgarskap och tyska affärsmän to över deras fabriker. Hitler lät även han införa statliga investeringspaket för att skapa nya jobb och bygga Tyskland ut ur krisen.

1938 utbröt Kristallnatten, den natten där Tyska officerare på order av Hitler gick ut på gator och torg och förstörde judars affärer, brände deras synagogor och hus och dödade dem. Kort därefter invaderade Hitler Österrike och fick en varning från engelsmännen. Om han intog fler länder skulle engelsmännen förklara krig.

Men det hindrade så klart inte Hitler från att invadera Polen. Den 1 September 1939 utbröt Andra Världskriget.

Efter att Tyskland invaderat Polen siktade han in sig på Danmark, Norge och Frankrike. Samtidigt hade han gjort upp en pakt med sin ärkefiende Stalin, att de inte skulle kriga mot varandra, utan istället dela upp Polen mellan sig. Och så blev det. Frankrike ockuperades på kort tid. År 1940 valdes Winston Churchill till premiärminister i Storbritannien. Han vägrade förhandla med nazisterna och lovade att bekämpa dem till varje pris. När Tysklands bombflyg invaderade London, ingöt Churchill mod i de brittiska piloterna. De tyska bombflygen sköts ner och Storbritannien var räddat.

Winston Churchill.

Efter att Tysklands allierade, Japan, anfallit USAs militärbas Pearl Harbour 1941, gick även USA med i andra världskriget. Samma år bröt Hitler pakten med Stalin. Tysklands armé marscherade in i Sovjetunionen och inledde ett mycket långt och bittert vinterkrig utanför Stalingrad. Hitlers svek mot Stalin, gjorde att Sovjetunionen bytte sida och allierade sig med Storbritannien och USA.

Den 6 juni 1944 landsteg amerikanska och brittiska trupper i Normandie i Frankrike för att befria Frankrike från Tyskland. Efter hårt motstånd lyckades de befria Frankrike och sikta in sig på Berlin i Tyskland.

Först att invadera Berlin var dock Sovjetunionen med hjälp av sin Röda Armé. Efter slaget om Berlin begick Hitler självmoord den 30 april 1945. Kriget i Europa var över och Tyskland styckades upp mellan USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen.

På sin frammarsch mot Tyskland upptäcktes nazisternas alla koncentrationsläger där de fängslat judarna och torterat dem i flera år. Den svält, den sjukdom och den misär som förekom där var omöjlig att beskriva. När Sovjetunionen befriade Asuchwitz nåddes hela världen av nyheten om hur judarna hade behandlats. Sex miljoner judar hade dödats i Tyskland. Och deras enda brott var att de var just judar. Detta fick människor att börja ifrågasätta rasidéer och rasistiskt förtryck i större utsträckning i världen.

Kriget var slut i Europa. Men Japanerna hade fortfarande inte gett sig. I augusti 1945 släppte USA det största vapnen människan någonsin skådat över den japanska staden Hiroshima. Atombomben. Detta nya vapen kunde förstöra en hel stad men en knapptryckning. Några dagar efteråt bombades en annan japansk stad, Nagasaki, av den andra atombomben. Andra världskriget hade tagit slut och det kalla kriget hade börjat.

Efter kriget i Europa delades Tyskland upp i två delar. Västtyskland blev en självständig stat som fick stöd av USA, Frankrike och Storbritannien att bygga upp sina städer och sin ekonomin igen. Även England fick stöd att återuppbygga London. Redan på 1950-talet hade Västtyskland utvecklats till en kraftfull produktion av stål och en god vän med väst. Men Östtyskland förblev en kommunistisk lydstat till Sovjetunionen. Var fanns friheten här?

Runtom i världen uppstod också motstånd från de förtryckta. Bland annat i Afrika. Frankrike och Storbritannien började i allt större utsträckning överge sina kolonier. Men när de gjort det lämnade de efter sig länder i kaos, utan en strategi för hur landet skulle styras. De nya fria staterna i Afrika och Mellanöstern präglades därför ofta av krig och politiska konflikter. I Indien kämpade Mahatma Gandhi i sin fredliga revolt mot Storbritannien. Indien var en brittisk koloni och behandlades som djur av Winston Churchill och hans brittiska kolonialmakt. 1947 drog sig engelsmännen tillbaka och Indien blev ett självstyrande land.

Mahatma Gandhi

År 1948 fick judarna tillbaka sitt land. Israel återuppstod. Men palestinierna som bodde där kördes ut ur landet, samtidigt som israels nya regering ockuperade palestinsk mark och tvingade ut palestinierna i fattigdom och förtryck. Detta orsakade Israel-Palestina-konflikten. Palestinierna försökte gång på gång ta tillbaka sitt land från Israel men blev gång på gång bombade av Israel. År 1967, i det så kallade sexdagarskriget, försökte Jordanien och Syrien hjälpa Palestinierna och attackera Israel. Israel svarade med att inta Jerusalem. För första gången på århundraden var Jerusalem judiskt igen. Efter detta ökade förtrycket mot Palestinierna. Muslimska extremister som Hamas tog kontroll över Palestina. De är minst lika brutala mot civilbefolkningen som Israel.

År 1949 utropade Kinas nye kommunistiske diktator, Mao Zedong “Folkrepubliken Kina.” Under det kommunistiska styret i Kina mördades tiotals och åter tiotals miljoner människor.

Men i USA ökade välståndet. Det glada femtiotalet rådde. Rock n rollen slog igenom med rocklegender som Elvis Presley. TV-apparaterna slog igenom. När TVn började säljas samlades barnen utanför skyltfönstret i TV-affärerna för att titta på TV. Det var det mest fantastiska som fanns då.

Folk samlas för att titta på TV utanför en TV-affär.

Den amerikanska drömmen blev till verkligheten. Dock inte för de svarta som fick kämpa hårt för sina rättigheter.. Men 1950 tvingades vissa amerikanska soldater ut i Koreakriget. Efter kriget delades Korea upp i Nordkorea, som var lojala mot Sovjet, och Sydkorea som var lojala mot USA. Nordkorea förblev kommunistiskt.

Koreakriget.

För de flesta amerikaner fortsatte dock rock n roll livet och den nya tiden. Även i Sverige. Efter kriget hade Sveriges fabriker inte blivit sönderbombade, som i övriga Europa. Därför fanns en enorm möjlighet för Sverige att bygga ut sitt välstånd och bli ett modernt land. Sverige statsminister Tage Erlander från Socialdemokraterna, var bra på det. Han byggde ut den svenska välfärden.

Stockholm på 1950-talet.

I Sverige hade man lyckats undvika andra världskrigets fasor. Fabrikerna var inte sönderbombade. Den socialdemokratiska regeringen lyckades därför på allvar etablera välfärdsstaten. De rika skulle betala högre skatt för att finansiera ett gemensamt statligt system av fri sjukvård, skola och omsorg. Så skapades nya arbeten. Under 1950 och 1960-talet ökade det svenska välståndet lavinartat och Sverige sågs som ett föregångsland runtom i världen. Klyftorna minskade och tekniken utvecklades. 1956 grundades SVT och svenskarna fick äntligen möjlighet att titta på TV. TVn slog igenom i de svenska hemmen.

Tage Erlander (S)

Under 1950 och 1960-talet växte Medborgarrättsrörelsen fram i USA. I Sydstaterna fanns där fortfarande en segregationslag. Vita och svarta fick inte sitta på samma bänkar eller gå på samma toaletter eller restauranger. De fick inte rösta heller. Men det vägrade den svarta aktivisten Rosa Parks göra. Hon satte sig på en plats avsedd för vita på bussen. Och fast poliserna sa åt henne att byta plats så satt hon kvar. Detta blev startskottet för medborgarrättsrörelsen i USA. De svarta krävde rösträtt i Sydstaterna och att få stopp på övervåldet och raslagarna mot svarta och andra minoriteter.

Martin Luther King.

Martin Luther King var en av dem. Hans berömda tal “I have a dream” från 1963 blev legendariskt. Men år 1968 var det slut. Martin Luther King blev mördad. Trots det började USA efter det aktivt avskaffa rasistiska lagar.

1961 i Tyskland byggde man Berlinmuren tvärs genom Berlin och senare mellan hela Väst- och Östtyskland. Det var en skarp gräns mellan demokrati och diktatur. Familjer och vänner splittrades efter som murbyggandet inte tog hänsyn till var de bodde.

Berlinmuren

År 1960 blev John f Kennedy president i USA. Han lyssnade på Martin Luther King och försökte göra det han kunde för att stoppa rasförtrycket. Han lyckades även undvika ett globalt kärnvapenkrig mellan USA och Sovjet, i samband med Kuba-krisen. John F Kennedy mördades år 1963.

John F Kennedy, USAs president.

Ett annat sätt för USA och Sovjet att mäta sin makt mot varandra var den så kallade “Rymdkapplöpningen.” USA och Sovjet forskade som galningar på att ta fram de bästa rymdraketerna som skulle erövra rymden. År 1969 skickades Apolloraketen upp. Amerikanen Niel Armstrong blev därför den första människan på månen.

På 60-talet utmanade man auktoriteter. Modet förändrades och hippierörelserna växte fram. Unga kvinnor började klä sig i minikjolar. Folk gick ut och demonstrerade mot bland annat Vietnamkriget. Kraftiga vänstervindar drev genom världen, samtidigt som USA bombade Nordvietnam.

USAs nya ärkefiende, Sovjetunionen, hade redan tidigt upptäckt hemligheten bakom USAs atombomb. Detta ledde till att även Sovjetunionen skaffade atombomber. Terrorbalansen uppstod. Rädslan för att orsaka kärnvapenkrig skulle göra att ingen någonsin skulle våga starta krig. Nya och kraftfullare atombomber testades på olika platser runtom i världen. Eftersom Sovjetunionen och USA inte vågade attackera varandra med rädsla för kärnvapenkrig, förde de krig genom ombud istället. USA och Sovjetunionen stöttade olika länder som krigade mot varandra. Till exempel i Vietnamkriget, där Nordvietnam krigade mot Sydvietnam. USA stöttade Sydvietnam och Sovjetunionen stöttade Nordvietnam.

Vietnamkriget berodde på att krig uppstått mellan det kapitalistiska Sydvietnam och det kommunistiska Nordvietnam. 1965 gick USA med i kriget och bombade den fattiga befolkninen. Miljoner vietnameser uppskattas ha mördats. Kvinnor och barn förnedrades och soldaterna brände deras byar. Detta var det första kriget där Media följde med och sände det i direktsänd TV. Reaktionerna mot USA lät inte vänta på sig.

1968 var ungdomarnas och revoltens år. Ut med det gamla, in med det nya. Hippies och studenter och andra människor i USA demonstrerade mot Vietnamkrigets fasor och ville att USA skulle dra sig ur kriget.

En av de världsledare som var mest kritisk till Vietnamkriget var Sveriges statsminister Olof Palme. 1968 och 1972 fördömde han Vietnamkriget så hårt att USA hämtade hem sin ambassadör två gånger. Relationen mellan USA och Sverige var iskall flera år efteråt.

1973 besegrades USA och Sydvietnam och Nordvietnam tog över hela Vietnam. Vietnamkriget tog slut 1975.

Olof Palme.

USAs President, Richard Nixon (R). En av drivkrafterna i Vietnamkriget.

1973 uppstod en ekonomisk kris i världen på grund av de ökande oljepriserna. Det kallades Oljekrisen. Den orsakades av att arabiska länder slog ihop sig in en kartell och tillsammans höjde priset på olja. Massarbetslösheten ökade i världen. I andra länder försökte man lösa krisen genom statliga sparpaket. Men det gjorde man inte i Sverige. Här skapade man jobb genom att staten satsade på jobb, skola, vård, omsorg och infrastruktur. Men det var en ekonomi på lånade pengar. Sverige hade skuldsatt sig upp över öronen.

Bensinstation under oljekrisen

1979 ockuperades Afghanistan av Sovjetunionen, vilket möttes med hård kritik från alla delar av världen.

På 1980-talet fortsatte finanskrisen. Runtom i världen försökte man lösa det med nyliberalism. Det var idén om att de fria marknadskrafterna och företagen skulle lösa ekonomiska kriser och att staten inte skulle blanda sig i Margaret Thatcher förde denna politik i Storbritannien. Och Ronald Reagan i USA.

Margaret Thatcher

Olof Palme mördades på öppen gata, den 28 februari 1986.

Under andra halvan av 1980-talet var den ekonomiska krisen slut. Välståndet ökade i världen och arbetslösheten minskade. Samtidigt började fredsförhandlingar sättas igång mellan USA och Sovjet. Sovjetunionens nya ledare, Michail Gorbachev träffades och skakade hand och planerade hur situationen skulle hanteras. Trots Reagans avsky för kommunismen, blev Reagan och Gorbachev goda vänner. För första gången sedan andra världskriget, kunde man se en amerikansk och en rysk president skratta och ha roligt tillsammans. Nedrustningen av atombomber påbörjades.

Ronald Reagan till vänster och Michael Gorbachev till höger.

År 1989 revs Berlinmuren och blocket mellan Öst och Väst var borta. Västtyskland och Östtyskland återförenades till ett och samma land – Tyskland.

Rivningen av Berlinmuren.

1991 upplöstes Sovjetunionen och bytte namn till Ryssland. Eller egentligen “Ryska federationen.”. Gorbachev avgick och Boris Yeltzin blev Rysslands nye president.

1993 påbörjades Khuwait-kriget, där Iraks diktator Saddam Hussein invaderade Khuwait. Detta blev en ny epok på amerikanska krig i Mellanöstern. USA tvekade så klart inte att gå in och befria Khuwait.

Saddam Hussein

Den nya tekniken var slående under 1980-talet. Internet började spridas sakta men säkert. Konsten att ladda upp datafiler och digitalt material och skicka information via ett globalt datanätverk sågs ursprungligen med skepsis. Men på 1990-talet slog Internet igenom på allvar. Vanligt folk började använda internet och Internet hade kommit för att stanna.

Under 1990-talet fick Internet sitt stora genombrott i världen.

Under 1980 och 1990-talet ökade rasismen och nynazismen i västvärlden. Många ungdomar gick med i nazistorganisationer och skanderade på stan och hittade och trakasserade invandrare och andra minoriteter. Med tiden bytte många strategi då de insåg att nazism inte var populärt länge. Så de lät håret växa ut och tog på sig kostymer. Flera av dessa partier håller på att växa i Europa idag och utgör ett allt större hot. I början av 1990-talet blev det en ny ekonomisk kris i världen och Sverige drabbades hårt. Detta bidrog också till att rasistiska krafter fick ökat fotfäste.

En av Olof Palmes stora kärnfrågor på 1980-talet var Sydafrika och Apartheid. Likt Sydstaterna hade Sydafrika ett apartheidsystem där svarta förtrycktes och diskriminerades. Nelson Mandela var en av dem som bekämpade detta. 1990 släpptes han äntligen fri från fängelset och 1994 blev han Sydafrikas president och avskaffade de rasistiska lagarna.

Samtidigt bytte EG namn till EU. Sverige och flera andra länder gick nu med i denna union under 1990-talet. Under andra hälften av 1990-talet återhämtade sig ekonomin betydligt vilket möjliggjorde för fler länder att gå med i EU. Sverige gick med 1995.

Samtidigt uppstod ett inbördeskrig i forna Jugoslavien som varade mellan 1994 och 1999. Kriget i Bosnien där Serberna slaktade över 8000 muslimer och begravde dem i Srebrenica, visade hur brutal människan kan vara. Det kom många flyktingar på den tiden. 1999 stabiliserades läget och kriget tog slut.

Bosniska flyktingar.

År 1998 införde EU en ny valuta som kallades Euro. Tyskland övergav sin valuta som kallades “Mark”. Fransmännen övergav sin valuta “Frang”. Också vidare. De ersatte all sin valuta med “euro.”. Fler och fler länder i EU anslöt sig till den nya valutan.

År 1999 övergav Boris Yeltzin presidentposten. Vladimir Putin blev president och lovade att göra sig av med den korruption som Boris Yeltzin skapat. Putins övertagande innebar en ny epok med mer odemokratiska inslag i Ryssland. I början gick det bra. De fattiga ryssarna fick det bättre och lönerna ökade. De ryska oligarkerna hölls i schack. Men så småningom började Putin införa striktare och striktare lagar som begränsade demokratin mer och mer. År 2008 avgick Putin som president och blev premiärminister. Dimitrij Medvedev tog över rollen som president. Trots det lyckades Putin i praktiken ha kvar sin makt. Det var Putin som bestämde. år 2012 bytte de plats igen, då Putin återvaldes till landets president. Homosexuella började få sina rättigheter inskränkta och den ryska propagandan började alltmer spridas över internet. De som demonstrerade mot Putin hamnade ofta i fängelse, eller bara “försvann” spårlöst.

Vladimir Putin och Boris Yeltzin.

Den 11 september flög två flygplan in i Word Trade Center i USA. Över 3000 människor dog. Det visade sig att den islamistiska terrororganisationen Al Qaida låg bakom attacken med Usama Binladen i spetsen. Därför valde USAs president George W Bush att starta krig mot terrorismen. Först invaderade de Afghanistan, men ingen Bin Laden hittades där. År 2003 invaderade USA Irak och störtade Saddam Hussein trots att de inte hade några bevis för att Irak hade massförstörelsevapen. Saddam Hussein hängdes 2006 och kurden Jalal Talabani blev Iraks första kurdiska president. Detta skulle kunna betraktas som att rättvisa skipades för alla de kurder som mördades 1986 – 1988 under Saddam Husseins utrensningar. Irakiska Kurdistan fick självstyre. Trots detta fortsatte USAs närvaro i både Afghanistan och Irak och USA fick ständigt kritik för den förödelse och det lidande de orsakade i de länder de invaderade.

Attacken mot World Trade Center

Irakkriget

Afghanistan.

År 2008 uppstod ekonomisk kris på New York-börsen. Storbankerna hade lånat ut massa pengar de inte hade och detta orsakade en global finanskris som skapade massarbetslöshet. Det bidrog till kraftiga nedskärningar runt om i världen. EU drabbades hårt, framförallt Grekland och Italien.

År 2008 blev Barack Obama den första svarta presidenten i USA. Han lovade att ta tillbaka USAs trupper från Mellanöstern och introducerade ett nytt välfärdssystem som kallades Obamacare. Då skulle amerikanerna slippa betala tusentals dollar för en operation. Men inget av detta gick riktigt som han tänkt sig. Barack Obamma såg till att Usama Bin Laden, mannen bakom terrorattackerna den elfte september, dödades år 2011.

Barack Obama.

Efter 2011 kan man säga att den globala finanskrisen från 2008 började vända. Ekonomin blev betydligt bättre men samtidigt ökade oroligheterna i världen.

2011 började den “Arabiska våren.” I Tunisien, Egypten och i Syrien utbröt inbördeskrig. I Syrien pågår kriget än idag. Halva landet är förstört. År 2014 började den muslimska terrororganisationen ISIS härja i Syrien, Irak och i närområdet däromkring. Detta spädde på krigen. Isis mötte hårt motstånd från de kurdiska Peshmergastyrkorna, samt YPG och PKK. Staden Kobane befriades från ISIS tack vare den kurdiska milisen YPG.

ISIS

2016 vann mångmiljardären Donald Trump valet i USA. Med sin misogyna kvinnosyn och sin rasism blev han både populär men även kontroversiell. Efter att ha anklagat sin motståndare Joe Biden för valfusk, mobiliserade Trump ett stort tåg av rebeller som skulle störta Kapitolium. Men detta misslyckades. Joe Biden vann valet 2020 och blev USAs president.

Under hela Putins regeringstid ökade kontrollen i Ryssland. På ganska kort tid gick Ryssland från att vara en halvdemokrati till att bli en hård diktatur. 2022 invaderade Sovjetunionen Ukraina och kriget där pågår än idag.

Join 1,664 other subscribers

Copyright © 2023 Love Eliasson. All Rights Reserved.

%d bloggers like this: