Rules/Regler

ENGLISH:

  • No illegal material such as hatespeech, child pornography, threats, incitement or illegal selling.
  • No use of my material without my permission. Exception for parodies, edits, reviews or other forms of re-edits. But you must always give me credit.
  • No discussion about politics or religion if I do not allow it.

SWEDISH:

  • Inget olagligt material så som hatretorik, barnpornografi, hot, uppvigling eller illegal försäljning.
  • Inget användande av mitt material utan mitt godkännande. Undantag för parodier, redigeringar eller recensioner eller andra former av omarbetningar. Men du måste alltid ange mig som upphovsperson.
  • Ingen diskussion om politik eller religion om jag inte godkänner det.

Join 1,664 other subscribers

Copyright © 2023 Love Eliasson. All Rights Reserved.

%d bloggers like this: