Privacy/Sekretess

ENGLISH:

Who I am

My website address is: https://loveeliasson.com.

Comments

When visitors leave comments on the site, WordPress collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on my site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit the login page, WordPress will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, WordPress will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who I share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long I retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so WordPress can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on my website (if any), WordPress also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). I can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to me. You can also request that I erase any personal data I hold about you. This does not include any data I am obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

SWEDISH:

Vem jag är

Min hemsida är: https://loveeliasson.com.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på sidan, samlar WordPress in data i kommentarsformuläret, inklusive deras IP-adresser och webbläsarklientens tråd för att förhindra skräppost.

En anonymiserad tråd som skapats från din email-adress (även kallad hash) kan skickas till Gravatar-tjänsten för att se om du använder den. Gravatars sekretesspolicy är tillgänglig här: https://automattic.com/privacy/. Efter att din kommentar godkänts, är din Gravatar-profilbild synlig i kommentarsfältet.

Media

Om du laddar upp bilder till min sida borde du undvika bilder som innehåller data om var du befinner dig, inklusive (EXIF GPS). Besökare kan ladda ner och använda den informationen från sidan.

Kakor

Om du lämnar en kommentar på min sida kan du välja att spara ditt namn, din email-adress och hemsida i form av “kakor”. Detta används för att du inte ska behöva fylla i dina uppgifter igen när du lämnar en ny kommentar. Kakorna finns kvar i ett år.

Om du besöker inloggningssidan kommer WordPress skapa en temporär kaka för att se om du använder kakor i din webbläsare. Denna kaka innehåller inga personliga uppgifter och raderas varje gång du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer WordPress skapa flera kakor för att spara din inloggningsinformation och din webbläsares displayinställningar. Inloggningskakor finns kvar i två dagar, och display-kakor finns kvar i ett år. Om du fyller i “Kom ihåg mig”, kommer du förbli inloggad i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer dessa kakor raderas.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en till kaka att sparas i din webbläsare. Denna kaka innehåller ingen personlig information, utan sparar enbart publicerings-IDt för artikeln du ändrade. Det löper ut efter en dag.

Inbäddat innehåll från andra webbsidor

Artiklar på den här sidan kan innehålla inbäddat material från andra sidor (till exempel videor, bilder, artiklar, etc.). Inbäddat innehåll beter sig exakt som det gör om du skulle besöka den webbadressen.

Dessa hemsidor kan samla uppgifter om dig och övervaka din interaktion med det inbäddade materialet, inklusive spåra din interaktion med ditt inbäddade materialet om du har ett konto där du är inloggad på den webbsidan.

Wem jag delar din data med

Om du begär en återställning av ditt lösenord, kommer din IP-adress att inkluderas i mailet för återställning.

Hur länge behåller jag din data

Om du lämnar en kommentar, kommer dess metadata sparas för alltid. Detta så att WordPress kan känna igen och godkänna uppföljande kommentarer automatiskt istället för att lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på min sida (om några gör det), kommer WordPress även att lagra den data de lägger till i sitt konto. Alla användare kan se, redigera eller ta bort sin personliga information när som helst (förutom att de inte kan ändra sitt användarnamn). Jag kan också redigera eller den informationen.

Vilka rättigheter har du över din data

Om du har något konto på den här sidan, eller har lämnat kommentarer, kan du begära en exporterad fil med den data WordPress sparat om dig, inklusive all data du lämnat till mig. Du kan också begära att jag raderar den data jag tillhandahåller om dig. Detta inkluderar inte den data jag är tvungen att behålla av administrativa, juridiska eller säkerhetsmässiga skäl

Vart skickas din data

Besökares kommentarer kan granskas automatiskt av ett program i syfte att förhindra skräppost

Join 1,670 other subscribers

Copyright © 2023 Love Eliasson. All Rights Reserved.