Fakta om Ryssland, Sverige och Ukraina

I Februari i år hände det som inte fick hända. Ryssland med Vladimir Putin i spetsen, invaderade Ukraina. Sedan dess pågår där ett blodigt krig som tycks ta allt mer brutala former. Men vad beror det här kriget på? Varför vill Putin ha Ukraina? Vad är det som pågår i Putins huvud. Därför ska vi ge oss iväg bakåt i tiden till Rysslands grundande.

På 800-talet började handelsplatser dyka upp kring floden Volga. Där samlades svenska vikingar, bysantiner och olika slaviska folkstammar för att byta varor och tjänster med varandra. Kiev blev snabbt centrum för denna östeuropeiska handel. Riket “Kievrus” grundades. De kallades “ruser” eftersom de kom från “Roslagen” som låg i Mellansverige på den tiden. Med tiden växte Kievrus till ett stort rike.

På 1200-talet kom ett folk österifrån som kallades mongolerna. Med utgångspunkt från nuvarande Mongoliet, blev Mongolväldet ett av de största imperierna i världshistorien. Även det kristna Europa fick smaka på mongolernas krigsmaskin. Kievrus erövrades totalt och införlivades i det Mongoliska imperiet.

År 1480 bröts mongolernas välde i och med slaget vid Ugra, då de ryska områdena slutligen befriade sig från Mongolväldet. I centrum för den nya ryska expansionen stod staden Moskva. Ryssland hade därmed inte längre sitt säte i Kiev. Den första kungaätten i Ryssland kallades Rurikätten. Den sista av dessa kungar hette Ivan IV. I Sverige, Rysslands fiender på den tiden, kallades han för Ivan den Förskräcklige. Under tiden höll Ryssland på att intas av de polsk-litauiska trupperna. Så småningom lyckades tsaren Michail Romanov tränga undan trupperna i början av 1600-talet.

Romanov-ätten innebar en ny, expansiv tid för Ryssland. Peter den Store, som härskade i Ryssland i slutet av 1600-talet, ville göra Ryssland till en modern, västerländsk stat och införde stora reformer inom mode, kultur och politik. Peter den Stores reformer var betydande för att utöka Ryssland både österut och västerut. Ryssland hade blivit ett imperium. 1703 grundades den praktfulla staden St Petersburg, som var starkt influerad av väst. St Petersburg blev Rysslands nya huvudstad och under kommande år tvingades Peter den Store utkämpa ett långt krig mot den svenska stormakten. Det kallades för det Stora Nordiska Kriget. På den svenska sidan stod Karl XII. Efter svenskarnas förlust vid Poltava fortsatte Rysslands utvidgande av sina territorier.

Romanov-ätten härskade ända in på 1900-talet. Men västvärlden hann i kapp. Det gamla Tsarryssland var föråldrat och omodernt och genomgick aldrig den industriella revolution som till exempel Storbritannien, Tyskland, Frankrike eller Amerika. Ryssland var fortfarande ett fattigt bondesamhälle där det rådde feodalvälde. 1917 tvingades de dra sig ur kriget. Vladimir Lenin och hans parti Bolsjevikerna, ett kommunistiskt parti, gjorde revolution och avrättade tsarfamiljen. Efter det utropades Sovjetunionen – en kommunistisk diktatur byggd på Karl Marx gamla läror om att arbetarna skulle äga samhället gemensamt. De ryska storbönderna och adeln rensades ut och de kommunistiska idéerna implementerades i hela samhället.

Under mellankrigstiden blev Lenin svårt sjuk. Efter sin död 1924 efterträddes han av Josef Stalin. Stalin hade en vision. Makt. Under Stalins terrorvälde svalt de ryska och ukrainska bönderna till döds, familjer avrättades och oppositionella rensades ut genom antingen avrättning eller tvångsarbete i Gulag-lägret i Sibirien. Trots Stalins ondska var det till stor del Sovjetunionen som höll Hitler borta och befriade Europa från nazismen under andra världskriget. Efter andra världskriget blev stora delar av Östeuropa sovjetiska lydstater. I kalla kriget blev Sovjetunionen USAs svurna ärkefiende. Ett krig som stod mellan två supermakter – USA med sin krigsmaskin Nato, och Sovjetunionen med sin egen krigsmaskin – Warszawapakten.

När Berlinmuren föll 1989 löstes Sovjetunionen upp. Flera stater blev självständiga och befriade sig från Sovjet. Ukraina var bara ett av dessa nybildade stater. En av de som blev upprörda i och med Sovjetunionens upplösning, var den gamla kommunistiska KGB-agenten Vladimir Putin. Sovjetunionens upplösning såg han som en förödmjukelse, som han till varje pris ville åtgärda. Ryssland införde därefter en enbart delvis fungerande demokrati. Efter Boris Jeltsins avgång år 2000, blev Vladimir Putin rysk president, en titel han till som tätt växlade med premiärministerposten. Putin lyckades dock alltid inneha makten i praktiken, oavsett om han var premiärminister eller president. Putins dröm om ett nytt Storryssland blev under 2010-talet allt mer aggressivt. Putin kunde bara inte acceptera att Ukraina, den plats där Ryssland började, inte ens tillhörde Ryssland längre.

2014 påbörjades den ryska militära operationen mot Ukraina. Ryssarna annekterade Krim och började därefter tala om en hotad rysk minoritet i Ukraina som de ansåg ville tillhöra Ryssland. Den ryska propagandamaskinen började gå på högvarv för att sprida myter, halvsanningar och direkta lögner om Ukraina. Ett lågintensivt krig pågick i dessa regioner ända fram till 2022, då ryska trupper startade krig genom att gå in i Ukraina.

Nu är det sista stycket här mina egna teorier, och inte nödvändigtvis fakta. Men jag tror att Putin och hans anhang betraktar Ukraina som det “riktiga Ryssland.” Det var ju där Ryssland började. De kan bara inte acceptera att Rysslands ursprungliga mark inte längre är en del av Ryssland.

Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Join 1,664 other subscribers

Copyright © 2023 Love Eliasson. All Rights Reserved.

%d bloggers like this: