About/Om

ENGLISH: My name is Love Eliasson and I was born in 1995 in Malmö in Sweden, where I lived with both my parents in my early life. Then we moved to the little village of Matteröd in the North of Skåne.

My parents seperated when I was three years old. My father returned to Malmö where I visited every other weekend. Otherwise I lived with my mother. Our economy was harch, until my mother found a new man to marry. They gave me two half brothers. My father also got a new family down in Malmö and they gave me another half brother.

I showed early signs of being different. My interest for drawing and painging began. In school I was a quite annoying and rowdy little kid. I used to feel alone because of this. Later I developed a stuttering problem which I still havn’t overcome. I got the diagnose Tourettes, but it was my new ADHD-diagnose that troubled me most back then. In older days I were also diagnosticed with Aspergers and most recently, Bipolar Disorder. All my time at junior high was troubled with conflicts and angry outbursts. During that time, I developed a high skill for drawing and I also started to write stories and books, mostly in the Fantasy genre.

In 2004 my family had already moved from Matteröd to Tyringe. My father ans his family moved from Malmö to Ystad. At high school I got a completely other experience. I was talented and enjoyed high school a lot. I was good at history, society and politics. 2015 I left high school with high grades and a stipendia.

Since then I’ve been working in differens places 2014 or 2015, my interest for music took form. I don’t play any instruments at all, but thanks to my father, who learned me everything about music, I create, compose, write and mix my own music in the computor. Mostly, it’s Hard Rock and Metal, but also some symphonic and orchestral music sometimes.

In 2018 I lived at a Bouring School where I studied at Östra Grevie’s People’s Collage. I enjoyed it and got several new friends, but it was in the middle of a hard time in my life. After that, I continued to work at different places and moved to my new appartment in Hässleholm, where I still live today. Now, I’m about to get a new job, hopefully.

Who knows what the future has to offer?

Any questions, criticism, ideas or something to report, please contact me here.

E-mail: eliassonlove@gmail.com

For economic support, please send money to this Swish-number

⁺46 723-196-108

SWEDISH: Jag heter Love Eliasson och föddes 1995 i Malmö, där jag bodde med mina föräldrar i början av mitt liv. Efter ett år flyttade vi till den lilla byn Matteröd utanför Tyringe i norra Skåne.

Mina föräldrar separerade när jag var tre år gammal. Min far återvände till Malmö där jag åkte och hälsade på varannan helg. Annars bodde jag hos min mor. Vi hade det ganska kärvt rent ekonomiskt, ända tills min mamma träffade en ny man och gifte sig med. De har nu två barn som är mina halvbröder. Min pappa har även han en ny familj. Han och hans nya fru blev föräldrar till ännu en halvbror.

Jag visade tidigt tecken att jag var annorlunda. Mitt intresse för teckning och målning tog fäste. När jag började i skolan var jag en mycket besvärlig och bråkig liten pojke som fick kraftfulla utbrott i skolan. Jag kände mig ofta utanför på grund av detta. Senare utvecklade jag också ett stammande som jag fortfarande inte lyckats bli av med. Jag fick först diagnosen Tourettes, men det var ADHD-diagnosen som var värst på den tiden. När jag blev äldre fick jag även diagnosen Asperger och nu senast Bipolär Sjukdom. Hela min tid på högstadiet var minst sagt besvärlig och kantad av konflikter och vansinnesutbrott. Under tiden utvecklades jag till en skicklig tecknare. Jag började även skriva berättelser, oftast inom fantasygenren.

Redan 2004 hade min familj flyttat från Matteröd till Tyringe. Min pappa och hans familj hade ungefär samtidigt flyttat från Malmö till Ystad. När jag började på gymnasiet fick jag en helt ny skolupplevelse. Jag var begåvad och trivdes enormt mycket på gymnasiet. Jag utvecklades socialt och var duktig på och intresserad av historia, politik och samhälle, men också svenska och bild. 2015 gick jag ut gymnasiet med goda betyg och ett stipendium.

Sedan dess har jag jobbat på olika ställen. 2014 eller 2015 eller något sånt, då väcktes mitt intresse för att skapa musik. Jag spelar inte ett enda instrument, men tack vare min musikteori som min pappa lärde mig, skriver jag egna låtar och bygger upp dem i datorn. Det är mestadels hårdrock och metal, men ibland även andra genrer, som orkestral och symfonisk musik.

År 2018 bodde jag på internat, där jag studerade på Östra Grevie Folkhögskola. Jag trivdes där och fick flera goda vänner, men mådde av en ren slump inte så bra på den tiden. Efteråt fortsatte jag jobba på olika ställen och flyttade år 2020 till min första lägenhet i Hässleholm, där jag bor än idag. Nu håller jag på att få jobb igen, förhoppningsvis.

Vem vet vad min framtid har att erbjuda?

Har ni frågor, kritik, önskemål eller vill rapportera något? Kontakta mig här.

E-mail: eliassonlove@gmail.com

För ekonomiskt stöd, skicka till det här Swishnumret:

⁺46 723-196-108

Annons

Join 1,666 other subscribers

Copyright © 2023 Love Eliasson. All Rights Reserved.

%d bloggers like this: